GDPR

INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Denna policy beskriver hur Kia Kaha Dog Training hanterar dina personuppgifter. Jag vill med denna Integritetspolicy visa hur dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

Den nya förordningen kräver att jag informerar om att jag har register över mina kunder med de vanliga uppgifterna som namn, adress, mobilnummer, e-postadress samt kurshistorik. Dessa uppgifter behövs för att jag ska kunna skicka räkningar, kontakta dig, samt fullfölja de avtal jag har med dig som kund. Vill du som kund avsäga sig detta – att vara registrerad – ber jag dig kontakta mig via tomas@traningavhund.se.

Huvuddelen av all kommunikation från Kia Kaha Dog Traing sker via e-post eller telefon. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra genom att kontakta mig via tomas@traningavhund.se eller direkt i e-posten.

Vill du korrigera de personuppgifter som jag behandlar om dig kan du göra det via tomas@traningavhund.se

Kontaktuppgifter: 0708359192 eller e-mail tomas@traningavhund.se

Dataskyddsansvarig hos Kia Kaha Dog Training?

Hos Kia Kaha Dog Training har vi en dataskyddsansvarig som ansvarar för hur vi bearbetar information. Vill du ha kontakt maila tomas@traningavhund.se

Behandling av personuppgifter

Vilka uppgifter samlar jag in och behandlar?

Jag behandlar de personuppgifter som du lämnar till mig vid köp (t.ex. onlinekurs/medlemskap). Det gäller namn, adress, e-postadress och mobilnummer.

Jag behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

1. För att adressera nyhetsbrev(e-post) med erbjudanden till dig som kund.

2. För att besvara frågor och göra uppföljningar.

3. Till bokföring. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

Jag använder ett system för min webbsida som heter Course Creator 360. Det är från denna sida du gör köp och fyller i eventuella formulär.

Jag använder Visma e-ekonomi för min bokföring och för utskick av fakturor.

Stripe, Paypal och G-pay(Google Pay) som betallösning.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Jag raderar information när de inte längre är aktuella eller nödvändiga.

Villkor för anmälan!

Villkor vid tecknande av Medlemskapen(prenumerationstjänster) SuperHunden och/eller SuperNosen samt köp av onlinekurs.

Vid tecknande av medlemskap eller köp av kurs får du genast tillgång till allt material som ingår via ditt konto enligt det erbjudande du gått med på. Medlemskapen är en löpande prenumerationstjänst som du kan avsluta närhelst du vill genom att skicka ett e-post meddelande till mig på tomas@traningavhund.se senast 24 timmar innan din nya period startar.

Medlemskapet är löpande så länge du inte själv säger upp det, det vill säga att förnyelser sker enligt det intervall du beställt tjänsten (per månad eller per år) och du debiteras enligt det betalningsalternativ du valt vid köp.

Så länge ditt medlemskap är aktivt fortsätter du att ha tillgång till allt material som ingick i tjänsten när du tecknade medlemskapet, samt allt material som tillkommer därefter för ditt betalningsalternativ.

Onlinekurserna som du har köpt, som enskilda kurser, har du tillgång till så länge Kia Kaha Dog Training är aktivt.

Strikt hundägaransvar gäller. Kia Kaha Dog Training(Tomas Karlsson) kan ej göras betalningsskyldig för skada på din hund, din person, eller skada som din hund orsakar.

We have integrated the consent management tool "consentmanager" (www.consentmanager.net) from consentmanager AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sweden,
mail@consentmanager.net) on our website to obtain consent for data processing and use of cookies or comparable functions. With the help of "consentmanager" you have the possibility to give your consent for certain functionalities of our website, e.g. for the purpose of integrating external elements, integrating streaming content, statistical analysis, measurement and personalized advertising. With the help of “consentmanager” you can grant or reject your consent for all functions or give your consent for individual purposes or individual functions. The settings you have made can also be changed afterwards. The purpose of integrating “consentmanager” is to let the users of our website decide about the above-mentioned things and, as part of the further use of our website, to offer the option of changing settings that have already been made. By using “consentmanager”, personal data and information from the end devices used, such as the IP address, are processed by consentmanager. In addition, the processed information may also be stored on your device.

The legal basis for processing is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) in conjunction with Art. 6 para. 3 sentence 1 lit. a) in conjunction with Art. 7 para. 1 GDPR and, in the alternative, lit. f). By processing the data, consentmanager helps us (according to GDPR this is the responsible party) to fulfill our legal obligations (e.g. obligation to provide evidence). Our legitimate interests in processing lie in the storage of user settings and preferences with regard to the use of cookies and other functionalities. "Consentmanager" stores your data as long as your user settings are active. After two years after making the user settings, the consent will be asked again. The user settings made are then saved again for this period.

You can object to the processing. You have the right to object to reasons arising from your particular situation. To object, please send an email to mail@consentmanager.net.